Indholdsfortegnelse:

 

 

Indledning

 

"Et ådsel"

 

Kunsten i Firserne - eller - De vilde Firsere

gennembruddet

overskridelsens æstetik

skulpturen

baggrunden

det postmoderne

det teoretiske

farvel til P-klassicisme

 

 

Biografi - Lemmerz

 

Biografi - Kvium

 

"Blind" - analyse I

Det uhyggelige

Psykoanalyse og kunst

 

 

En introduktion til Hanna Segal

Freud og Klein

den depressive position

kunstnerisk skaben

værket, kunstneren og betragteren

det skønne og uskønne

kunstværket, mellem subjekt og objekt

 

 

Julia Kristeva - Abjektet

introduktion

chora, kunst

primærnarcissisme, sprog

abjekt

abjektet hos Lemmerz og Kvium

abjekt - fortsat

den tredie og forelskelsens form

den tredie

ambivalens, religion, kunstnerisk skaben

 

 

Batailles univers

det heterogene

overskridelse, forbud og erotisme

den indre erfaring

nydelsen

Histoire de l´oeil

afsluttende

arkitektur og maleri

 

 

"Blind" - analyse II, fortsat

blik i bevægelse

surrealismen og Bataille

landkort

"Swimmers"

poesiens sprog

et rent kropsligt blik

abfall

"Anamnesis I-IX"

organisk kunst

form / kaos

metamorfose og overskridelse

 

 

"Guds krigslist" - Kvium

syndefaldet

blikkene

det groteske, parodien og humor

arkitektur

blind

mellembilleder

to dialoger

 

 

Opsamling og perspektivering

"Legeme (Spejl)"

"Et ådsel"

at have eller at være - en krop

Det sublime, abjektion og genfødsel

 

 

Litteraturliste

 

Illustrationer

 

"Limbo"

 

 

 

 

 

Vdr. illustrationer: de er anbragt som links, og er altså valgfrie.

 

 

(Overskrift efter udtalelse af Kvium. Citeret fra Peter S. Meyers artikel (1988-89) af samme navn).